A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Algemeen

Kinderfysiotherapie, voor wie, waarom en wanneer

 

Om een goede start te maken, willen wij u graag op de hoogte stellen van wat een kinderfysiotherapeut doet en welke kinderen, wanneer in aanmerking komen voor kinder-fysiotherapie.

 

Voor wie?

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar bij wie er problemen zijn in de bewegingsontwikkeling.

 

Bewegingsontwikkeling

De bewegingsontwikkeling van een kind verloopt in principe volgens een vast patroon, waarbinnen allerlei variaties zichtbaar zijn, aangezien elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als deze ontwikkeling echter te veel buiten de grenzen komt van het vaste patroon, spreken we van een afwijkende- of soms vertraagde motoriek.

Een vertraagde ‘bewegingsontwikkeling’ kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling, zoals het sociaal en/of psychisch functioneren en soms zelfs het leervermogen.

 

Wanneer?

Als bewegingsproblemen het kind in zijn ontwikkeling belemmeren, kan de kinderfysiotherapeut gevraagd worden, om een onderzoek te doen naar de aard van de bewegingsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een lage spierspanning, motorische onrust of een matige kwaliteit van bewegen.