A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Kwaliteitsbeleid

Begin 2013 hebben een aantal patienten deelgenomen aan ons tevredenheidsonderzoek, waarvoor onze dank. Wij hebben de rapportage inmiddels binnen en gaan met de resultaten aan de slag! Zonder uw feedback kunnen wij immers onze dienstverlening niet verbeteren! Naar aanleiding van de rapportage zal er op 8 mei 2013 een patientenpanel plaatsvinden om nader met elkaar van gedachten te wisselen. Hierna zal een verbeterplan worden opgesteld.
U treft hierbij de resultaten van het onderzoek aan:

Samenvatting patient tevredenheidsonderzoek Argo 2013

In het verleden heeft een dergelijk onderzoek al tot verbeteringen geleid. Wij vertrouwen erop wederom onze dienstverlening te kunnen aanscherpen aan uw wensen.

Opvallende uitkomst 

De zorg van de centrumassistenten middels telefonisch advies en het doorvragen over uw klachten, wordt niet altijd positief ervaren. Kennelijk is het niet altijd duidelijk dat zij dit doen met een belangrijke reden:

 1. De centrumassistenten zijn het voorportaal van de huisarts en door het goed analyseren van uw klacht zijn zij degenen die ervoor kunnen zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen.
 2. Alle adviezen die de centrumassistente doet, worden altijd gecontroleerd door uw huisarts.
 3. Alle centrumassistenten hebben een opleiding gevolgd voor het werk dat zij doen en volgen gedurende hun werk diverse bij- en nascholingen.
 4. Zonder de begeleiding van de centrumassistente kan een huisarts zijn/haar werk niet doen!

Uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren

Bij dit gezondheidscentrum werken uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben een wetenschappelijke- of beroepsopleiding gevolgd en zijn ingeschreven in hun beroepsregister. Ze houden op een controleerbare manier hun kennis en vaardigheden op peil. De verplichtingen voor de gezondheidswerkers (huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker) hiertoe zijn vastgelegd in de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het gezondheidscentrum ondersteunt en stimuleert hulpverleners om hun vakkennis op peil te houden.

Kwaliteitssystemen bij diverse disciplines

Per beroepsgroep zijn verschillende kwaliteitssystemen van toepassing. Deze kwaliteitsnormen pas het gezondheidscentrum alleen toe op de disciplines in loondienst.
Voor de huisartsen geldt een specifieke systeemnorm, te weten de praktijkaccreditatie zoals ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het belangrijkste doel is het inzetten van een verbetertraject voor de praktijkvoering, dat ten goede komt aan de patiëntenzorg.
Meer informatie over NHG praktijkaccreditering huisartsen kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl

Voor de fysiotherapeuten hebben wij te maken met de normen gesteld voor het hebben van een Plus-Praktijk. In 2012 hebben wij hieraan voldaan door te slagen voor de audit van HCA (Health Care Auditing). Hiermee mogen we ons vanaf 2013 dus Plus-Praktijk noemen.

 plus-blauw-160

Voor meer informatie over deze accreditering kijk op: www.healthcareauditing.nl

Klachten

Klachten zien we als een manier om iets te leren over ons eigen werkproces. Uiteraard proberen we klachten als gevolg van onze dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben dan kan die ingediend worden volgens het klachtenprotocol. In dit protocol worden klachten zoveel mogelijk in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s) opgelost. Als dat niet lukt, volgt een bemiddeling door de bestuurder of het inschakelen van de klachtencommissie. In dat geval wordt een klacht een formele klacht.