A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Lokaal Zorgnetwerk Pendrecht

Een Lokaal Zorgnetwerk is met de komst van de wijkteams in de Gemeente Rotterdam per 1 januari 2015 opgeheven.
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van hulp dicht bij huis. Het gaat om nieuwe taken en verantwoordelijkheden die horen bij de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Op www.rotterdam.nl staat alle informatie over de hulp die de gemeente biedt. Ook kunnen Rotterdammers bellen met 14010 en kunt u terecht bij de Vraagwijzer, het CJG, het Werkplein of het Jongerenloket.

De wijk als uitgangspunt

De hulpverlening in de wijk vormt het uitgangspunt van het Wijkteam. De mensen die in de wijk werken zijn het beste in staat om problemen in de wijk vroegtijdig te signaleren en in de directe leefomgeving aan te pakken. Per wijk nemen organisaties of instellingen deel aan het Wijkteam dat voor mensen met complexe problemen gewenst is. Het gaat om instellingen en organisaties als:

  • het Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • woningcorporaties;
  • gespecialiseerde thuiszorg;
  • ouderenwerk;
  • SoZaWe;
  • Politie met name buurtagenten;
  • GGZ en verslavingszorg.

 
Meer weten? www.rotterdam.nl/hebbieeffe