Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Gezondheidscentrum Zuiderkroon werkt samen met

 

Ergotherapie van Aafje

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door lichamelijke en of geestelijke beperkingen niet naar tevredenheid in staat zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan:

 

– Zitten, (op)staan of (trap)lopen;

– Wassen, kleden of toiletgang;

– Vasthouden van een kopje, bestek of pen;

– Koken of huishoudelijke taken;

– Uitoefenen van hobby’s;

– Lezen en schrijven;

– Computer- en werkplekgebruik.

 

Komt u deze problemen tegen dan kan de hulp van de ergotherapeut uitkomst bieden.

 

Samen met uw ergotherapeut

De behandeling begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden uw beperkingen en mogelijkheden in kaart gebracht. Samen met u stelt de ergotherapeut de doelen op voor het behandelplan. De ergotherapeut leert u praktische handelingen (opnieuw) uit te voeren. Eventueel op een andere manier of met behulp van hulpmiddelen.

 

Advies

Indien u dit wenst kan de ergotherapeut u en uw familie en/of mantelzorger adviseren. Dit advies kan gaan over bijvoorbeeld het omgaan met de gevolgen van een ziekte, mogelijke veranderingen van de woon- en werkomgeving en over de keuze voor een hulpmiddel of voorziening.

 

Kosten

Met een verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u altijd bij de ergotherapeut terecht. De ergotherapiepraktijk is ook direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut kan. De vergoeding van de behandelingen door de ergotherapeut is afhankelijk van uw verzekering. De ergotherapeut kan u hier meer over vertellen. Woont u in een van onze verpleeghuizen, dan zitten de kosten al in uw zorgarrangement (ZZP).

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ergotherapie van Aafje? Of eerst eens rustig met iemand praten over de mogelijkheden? Belt u dan tijdens kantooruren met de Aafje klantenservice 088 8 233 233.

 

Bereikbaarheid

Pauline Bos            (010) 49 25 523

email:                     ergotherapieDTB@aafje.nl

Aanwezig:              woensdagochtend 10.00-11.30 uur

 

Buiten het spreekuur om, kunt u bij de balie terecht voor meer informatie.

In de wachtkamer vindt u ook een folder ‘De ergotherapeut’.

 

U kunt ook meer informatie vinden op de site van Aafje:

www.aafje.nl/diensten/behandeling/ergotherapie

 

 

Copyright © 2017 Stichting Boog