A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

LINH

Uw huisarts doet mee aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).
Hier kunt u lezen wat de bedoeling daarvan is, en wat de deelname voor u, als patiënt betekent. Ook komt aan de orde hoe uw huisarts uw privacy beschermt en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden behandeld.

Waarom een landelijk informatienetwerk huisartsenzorg? 

LINH is bedoeld om antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Met welke klachten en ziekten komen mensen bij de huisarts?
  • Welke geneesmiddelen schrijft de huisarts voor bij welke klachten?
  • Naar welke andere zorgvoorzieningen verwijst de huisarts en bij welke klachten?
  • Hoe is de kwaliteit van de zorg die de huisarts levert? Deze informatie is belangrijk voor het ministerie van VWS en voor de huisartsen zelf, en uiteindelijk ook in het belang van de patiënt.

Op www.linh.nl vindt u de resultaten van LINH.

Welke gegevens worden verzameld? 

Als u uw huisarts bezoekt, maakt deze daarvan aantekeningen. Deze gegevens worden opgeborgen in een archief of opgeslagen in een computer.

Zo heeft de huisarts altijd belangrijke informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist heeft bezocht. De deelname van uw huisarts aan LINH houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar ook op een centraal punt worden verzameld en bestudeerd.

Wie doet er mee? 

Behalve uw huisarts, werkt een grote groep huisartsen aan LINH mee, verspreid over heel Nederland. Zij doen dat op verzoek van vier wetenschappelijke instanties en beroepsverenigingen: de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Scientific institute for quality of healthcare van het UMC St. Radboud (IQ healthcare)

LINH wordt grotendeels betaald door het ministerie van VWS.