A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Centrumassistenten

Rol van de centrumassistenten

De huisarts wordt in de praktijk bijgestaan door de centrumassistente. De assistente is opgeleid en bevoegd om onder verantwoordelijkheid van de huisarts adviezen en voorlichting te geven. De assistenten werken conform de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Wanneer u belt met uw huisarts zal de assistente u verschillende vragen stellen. Dit is belangrijk voor het kunnen maken van een afspraak en om een juiste inschatting te kunnen maken van de aard van de klacht en de tijd die gereserveerd moet worden op het spreekuur bij de huisarts.

Spreekuren

De assistenten verrichten ook medisch-technische handelingen. U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor onder andere:

• wondcontroles • oren uitspuiten • baarmoederhals uitstrijkjes • wrattenspreekuur • bloeddruk meten• risicobepaling hart en vaatziekten  • ECG (hartfilmpje) • hechtingen verwijderen