A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Spreekuren

Spreekuur bij de Huisarts

De huisartsen houden dagelijks spreekuur van 8-12 uur en van 14-16 uur. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de centrumassistente: 010-293 14 04
De centrumassistente  zal u een aantal vragen stellen om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste zorg. Ook zal zij u mogelijk telefonisch adviezen geven voor uw eigen gezondheid. Deze adviezen worden in uw dossier vastgelegd en altijd aan de huisarts ter goedkeuring voorgelegd.
De huisartsen hebben naast de spreekuren tijd nodig voor het doen van visites, telefonische consulten en het zorgdragen voor administratie, alsmede het onderhouden van de contacten met specialisten aangaande uw gezondheid.

Spreekuur bij de Centrumassistente:

U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor de volgende tijden:
8.00-9.00 uur (behalve op maandag) en van 14.00 -15.50 uur.
Op deze spreekuren kunt u terecht voor de volgende consulten:

  • Bloeddrukmetingen,
  • wondcontroles,
  • baarmoederhals uitstrijkjes,
  • oren uitspuiten,
  • ECG (hartfilmpje),
  • injecties,
  • hechtingen verwijderen,
  • wratten aanstippen.

Spreekuur bij de Praktijkondersteuner (POH):

Een praktijkondersteuner (of POH) is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. De POH voert uitsluitend taken uit volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen van de huisarts kunnen worden overgenomen.
Diabetes mellitus, COPD en hoge bloeddruk (CVRM) zijn voorbeelden van ziekten en risicofactoren waarbij een structurele monitoring van belang is.
Wij hebben voor deze patienten speciale spreekuren volgens afspraak:

  • Diabetes spreekuur elke maandag, woensdag en vrijdag;
  • COPD en CVRM, als ook het Stoppen met Roken Spreekuur, elke maandag, dinsdagochtend  en woensdagmiddag.

Een POH GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patienten met psychische of psychosociale problemen. De POH GGZ biedt algemene geestelijke zorg en verwijst de patient zonodig door naar andere disciplines (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk of psycholoog).

Wij hebben spreekuur bij de POH GGZ volgens afspraak en na doorverwijzing van de huisarts op dinsdag en donderdagmiddag.