A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Spreekuren

Spreekuur bij de Huisarts

De huisartsen houden dagelijks spreekuur van 8-12 uur en van 14-16 uur. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de centrumassistente: 010-293 14 04
De centrumassistente  zal u een aantal vragen stellen om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste zorg. Ook zal zij u mogelijk telefonisch adviezen geven voor uw eigen gezondheid. Deze adviezen worden in uw dossier vastgelegd en altijd aan de huisarts ter goedkeuring voorgelegd.
De huisartsen hebben naast de spreekuren tijd nodig voor het doen van visites, telefonische consulten en het zorgdragen voor administratie, alsmede het onderhouden van de contacten met specialisten aangaande uw gezondheid.

Spreekuur bij de Centrumassistente:

U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor de volgende tijden:
8.00-9.00 uur (behalve op maandag) en van 14.00 -15.50 uur.
Op deze spreekuren kunt u terecht voor de volgende consulten:

 • Bloeddrukmetingen,
 • wondcontroles,
 • baarmoederhals uitstrijkjes,
 • oren uitspuiten,
 • ECG (hartfilmpje),
 • injecties,
 • hechtingen verwijderen,
 • wratten aanstippen.

Spreekuur bij de Praktijkondersteuner (POH):

Een praktijkondersteuner (of POH) is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. De POH voert uitsluitend taken uit volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen van de huisarts kunnen worden overgenomen.
Diabetes mellitus, COPD en hoge bloeddruk (CVRM) zijn voorbeelden van ziekten en risicofactoren waarbij een structurele monitoring van belang is.
Wij hebben voor deze patienten speciale spreekuren volgens afspraak:

 • Diabetes spreekuur elke maandag, woensdag en vrijdag;
 • COPD en CVRM, als ook het Stoppen met Roken Spreekuur, elke maandag, dinsdagochtend  en woensdagmiddag.

Een POH GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patienten met psychische of psychosociale problemen. De POH GGZ biedt algemene geestelijke zorg en verwijst de patient zonodig door naar andere disciplines (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk of psycholoog).

Wij hebben spreekuur bij de POH GGZ volgens afspraak en na doorverwijzing van de huisarts op dinsdag en donderdagmiddag.