A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Huisregels en tarieven

Huisregels en tarieven

 

Privacy

De kinderfysiotherapeuten zijn voor wat de privacy betreft gebonden aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is er het privacyreglement van het Gezondheidscentrum/ de praktijk. In de praktijk betekent dit, dat de kinderfysiotherapeuten alle informatie vertrouwelijk behandelen. Mondeling overleg met andere hulpverleners, begeleiders of instanties vindt alleen plaats, wanneer dit voor de behandeling noodzakelijk is. En dan alleen na toestemming van de ouders.

 

Een schriftelijk verslag wordt, alleen na uw toestemming, gezonden naar andere direct betrokkenen rondom uw kind. Wij vinden dat uw huisarts zeker op de hoogte moet blijven.

 

Inzage dossier

U als ouder heeft altijd het recht om het dossier van uw kind in te zien, als uw kind jonger dan 12 jaar is. Bij kinderen van 12 jaar en ouder is tevens toestemming van uw kind vereist voor inzage in het dossier.

 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

 

Tarieven 2012

Zitting fysiotherapie – € 27,50

Zitting fysiotherapie aan huis – € 37,50

Zitting kinderfysiotherapie – € 37,50

Zitting kindertherapie aan huis – € 47,50

Zitting manuele therapie – € 35,50

Lange zitting voor patiënten met complex en/of meervoudige zorgvragen – € 41,00

Screening – € 9,00

Intake en onderzoek na screening – € 27,50

Intake en onderzoek na verwijzing – € 37,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek – € 37,50

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport – € 38,00

Aan huis toeslag – € 10,00

Inrichtingtoeslag – € 5,90

Instructie/ overleg ouders van de patiënt – € 40,40

Niet nagekomen afspraak – € 25,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen – Kostprijs

Eenvoudige, korte rapporten – € 50,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten – € 82,00

 

Bovenstaande tarieven gelden als particulier tarief.