Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts

 

Uw huisarts doet mee aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).

 

Hier kunt u lezen wat de bedoeling daarvan is, en wat de deelname voor u, als patiënt betekent. Ook komt aan de orde hoe uw huisarts uw privacy beschermt en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden behandeld.

 

Waarom een landelijk informatienetwerk huisartsenzorg? 

LINH is bedoeld om antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Met welke klachten en ziekten komen mensen bij de huisarts?
  • Welke geneesmiddelen schrijft de huisarts voor bij welke klachten?
  • Naar welke andere zorgvoorzieningen verwijst de huisarts en bij welke klachten?
  • Hoe is de kwaliteit van de zorg die de huisarts levert? Deze informatie is belangrijk voor het ministerie van VWS en voor de huisartsen zelf, en uiteindelijk ook in het belang van de patiënt.

 

Op www.linh.nl vindt u de resultaten van LINH.

 

Welke gegevens worden verzameld? 

Als u uw huisarts bezoekt, maakt deze daarvan aantekeningen. Deze gegevens worden opgeborgen in een archief of opgeslagen in een computer.

 

Zo heeft de huisarts altijd belangrijke informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist heeft bezocht. De deelname van uw huisarts aan LINH houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar ook op een centraal punt worden verzameld en bestudeerd.

 

Wie doet er mee? 

Behalve uw huisarts, werkt een grote groep huisartsen aan LINH mee, verspreid over heel Nederland. Zij doen dat op verzoek van vier wetenschappelijke instanties en beroepsverenigingen: de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het Scientific institute for quality of healthcare van het UMC St. Radboud (IQ healthcare)

LINH wordt grotendeels betaald door het ministerie van VWS.

Copyright © 2017 Stichting Boog