Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Gezondheidscentrum Zuiderkroon werkt samen met het

Lokaal Zorgnetwerk is nu het Wijkteam!

Een Lokaal Zorgnetwerk is met de komst van de wijkteams in de Gemeente Rotterdam per 1 januari 2015 opgeheven.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van hulp dicht bij huis. Het gaat om nieuwe taken en verantwoordelijkheden die horen bij de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Op www.rotterdam.nl staat alle informatie over de hulp die de gemeente biedt. Ook kunnen Rotterdammers bellen met 14010 en kunt u terecht bij de Vraagwijzer, het CJG, het Werkplein of het Jongerenloket.

 

De wijk als uitgangspunt

De hulpverlening in de wijk vormt het uitgangspunt van het Wijkteam. De mensen die in de wijk werken zijn het beste in staat om problemen in de wijk vroegtijdig te signaleren en in de directe leefomgeving aan te pakken. Per wijk nemen organisaties of instellingen deel aan het Wijkteam dat voor mensen met complexe problemen gewenst is. Het gaat om instellingen en organisaties als:

  • het Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • woningcorporaties;
  • gespecialiseerde thuiszorg;
  • ouderenwerk;
  • SoZaWe;
  • Politie met name buurtagenten;
  • GGZ en verslavingszorg.

 
Meer weten? www.rotterdam.nl/hebbieeffe

 

 

Copyright © 2017 Stichting Boog