A A

Online afspraken maken

Gezondheidscentrum Zuiderkroon maakt het mogelijk om online afspraken te maken.

U kunt uitsluitend een afspraak maken bij uw eigen huisartsenpraktijk.

De praktijk van dr. de Bont en dr. van Tilborg word versterkt door dr. de Koning en dr. Luijendijk. (Wij kunnen u niet garanderen dat u altijd bij uw eigen huisarts terecht kunt dit i.v.m. vakantie, nascholingen en ziekte etc.)

Houd u er rekening mee dat bij uw huisarts 1 consult van 10 min voor 1 klacht is.

Indien u meer klachten heeft neemt u dan contact op met de assistente.

Mocht u een spoedgeval hebben, vandaag nog een afspraak willen of vragen hebben neem dan telefonisch contact op met de assistente: 010-2931404 (bij voorkeur tussen 8:00 – 10:00 uur)

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u van ons een factuur voor het bedrag van € 10,-

Patiëntgegevens

Het Elektronisch Patientendossier

Als patiënt heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker. Het spreekt voor zich dat deze zorgverleners goed geïnformeerd moeten zijn over uw gezondheid en medicijngebruik. Goede zorgverlening heeft daarom te maken met goede communicatie tussen zorgverleners.
Al vanaf de start van ons gezondheidscentrum houden we uw dossier bij in onze computers. Dit is het elektronisch patiëntendossier. Dit is alleen toegankelijk voor onze huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners. Omdat we nauw samenwerken met apotheek Pendrecht hebben de apothekers inzicht in een klein aantal laboratoriumwaarden dat van belang is voor de medicatieveiligheid.
In Nederland wordt er momenteel een Landelijk Schakelpunt (LSP) uitgerold. Dit is een koppeling tussen alle huisartspraktijken, die zich hiervoor aangemeld hebben.
Via dit LSP is een professionele samenvatting van het patiëntendossier op te vragen.
Hierin staan:

  • Verstrekte (actieve) medicatie van de laatste 6 maanden
  • Allergieën voor geneesmiddelen (medicijnen) en contra-indicaties
  • Een opsomming van uw gezondheidsproblemen
  • Een weergave van uw (minimaal 5) bezoeken aan de huisarts van de laatste 4 maanden

Ook wij hebben ons aangesloten op het LSP omdat u als patient mogelijk behoefte heeft aan deze informatie uitwisseling. Met een aansluiting hebben wij ervoor gezorgd dat dit mogelijk is, mits u hiervoor toestemming geeft!

Wilt u inderdaad dat gegevens uitgewisseld kunnen worden?

Geef dit dan telefonisch of bij de balie van ons gezondheidscentrum aan.

Als u niet wilt dat uw gegevens buiten het gezondheidscentrum bekeken kunnen worden,

dan hoeft u geen actie te ondernemen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gegevens delen.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met
dhr. Van Venrooij, huisarts.
Ook kunt u voor meer informatie terecht op de volgende sites: www.vzvz.nl en www.ikgeeftoestemming.nl.