Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Het Elektronisch Patientendossier

Als patiënt heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker. Het spreekt voor zich dat deze zorgverleners goed geïnformeerd moeten zijn over uw gezondheid en medicijngebruik. Goede zorgverlening heeft daarom te maken met goede communicatie tussen zorgverleners.

 

Al vanaf de start van ons gezondheidscentrum houden we uw dossier bij in onze computers. Dit is het elektronisch patiëntendossier. Dit is alleen toegankelijk voor onze huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners. Omdat we nauw samenwerken met apotheek Pendrecht hebben de apothekers inzicht in een klein aantal laboratoriumwaarden dat van belang is voor de medicatieveiligheid.

 

In Nederland wordt er momenteel een Landelijk Schakelpunt (LSP) uitgerold. Dit is een koppeling tussen alle huisartspraktijken, die zich hiervoor aangemeld hebben.

 

Via dit LSP is een professionele samenvatting van het patiëntendossier op te vragen.
Hierin staan:

  • Verstrekte (actieve) medicatie van de laatste 6 maanden
  • Allergieën voor geneesmiddelen (medicijnen) en contra-indicaties
  • Een opsomming van uw gezondheidsproblemen
  • Een weergave van uw (minimaal 5) bezoeken aan de huisarts van de laatste 4 maanden

 

Ook wij hebben ons aangesloten op het LSP omdat u als patient mogelijk behoefte heeft aan deze informatie uitwisseling. Met een aansluiting hebben wij ervoor gezorgd dat dit mogelijk is, mits u hiervoor toestemming geeft!

 

Wilt u inderdaad dat gegevens uitgewisseld kunnen worden?

Geef dit dan telefonisch of bij de balie van ons gezondheidscentrum aan.

 

Als u niet wilt dat uw gegevens buiten het gezondheidscentrum bekeken kunnen worden,

dan hoeft u geen actie te ondernemen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gegevens delen.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met

dhr. Van Venrooij, huisarts.

 

Ook kunt u voor meer informatie terecht op de volgende sites: www.vzvz.nl en www.ikgeeftoestemming.nl.

 

 

Copyright © 2017 Stichting Boog