Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Spreekuur bij de Huisarts

De huisartsen houden dagelijks spreekuur van 8-12 uur en van 14-16 uur. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de centrumassistente: (010) 293.14.04.

 

De centrumassistente  zal u een aantal vragen stellen om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste zorg. Ook zal zij u mogelijk telefonisch adviezen geven voor uw eigen gezondheid. Deze adviezen worden in uw dossier vastgelegd en altijd aan de huisarts ter goedkeuring voorgelegd.

 

De huisartsen hebben naast de spreekuren tijd nodig voor het doen van visites, telefonische consulten en het zorgdragen voor administratie, alsmede het onderhouden van de contacten met specialisten aangaande uw gezondheid.

Spreekuur bij de Centrumassistente:

U kunt een afspraak maken bij de assistenten voor de volgende tijden:

8.00-9.00 uur (behalve op maandag) en van 14.00 -15.50 uur.

 

Op deze spreekuren kunt u terecht voor de volgende consulten:

  • Bloeddrukmetingen,
  • wondcontroles,
  • baarmoederhals uitstrijkjes,
  • oren uitspuiten,
  • ECG (hartfilmpje),
  • injecties,
  • hechtingen verwijderen,
  • wratten aanstippen.

 

Spreekuur bij de Praktijkondersteuner (POH):

Een praktijkondersteuner (of POH) is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. De POH voert uitsluitend taken uit volgens praktisch uitvoerbare richtlijnen van de huisarts kunnen worden overgenomen.

 

Diabetes mellitus, COPD en hoge bloeddruk (CVRM) zijn voorbeelden van ziekten en risicofactoren waarbij een structurele monitoring van belang is.

 

Wij hebben voor deze patienten speciale spreekuren volgens afspraak:

  • Diabetes spreekuur elke maandag, woensdag en vrijdag;
  • COPD en CVRM, als ook het Stoppen met Roken Spreekuur, elke maandag, dinsdagochtend  en woensdagmiddag.

 

Een POH GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patienten met psychische of psychosociale problemen. De POH GGZ biedt algemene geestelijke zorg en verwijst de patient zonodig door naar andere disciplines (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk of psycholoog).

 

Wij hebben spreekuur bij de POH GGZ volgens afspraak en na doorverwijzing van de huisarts op dinsdag en donderdagmiddag.

 

Copyright © 2017 Stichting Boog