Locatie nieuws

Kantoorruimte te huur 20-100 m2

Bent u op zoek naar kantoorruimte? Wij hebben dat! Er is momenteel een flexibel in te richten ruimte vrij, die in 3 delen van circa 20-25 m2  kan worden gesplitst, en multifunctioneel te gebruiken is. Er is beschikking over een eigen keuken en toilet en er kan ook gebruik worden… Lees meer

Fysiotherapie en Zorgverzekering

Hoe zit het nu? Fysiotherapie en Zorgverzekering   Veel mensen zijn aan het einde van het jaar bezig met het regelen van de zorgverzekering van volgend jaar. Door alle wijzigingen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer. Hierom een overzicht van wat u moet weten over de verzekering… Lees meer

Gezond oud worden

Gezond ouder worden? Hoe doe je dat?  Kijk eens voor tips op de volgende poster: poster-neem-de-stap-voor-ouderen Uw huisarts kan u verder op weg helpen, in samenwerking met de apotheek, over uw medicijngebruik. Onze fysiotherapeuten kunnen u helpen met valpreventie, om te voorkomen dat u valt en om te leren hoe… Lees meer

Zorgprogramma COPD

 

De gezondheidscentra van stichting Boog bieden een zorgprogramma aan voor mensen met COPD. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op COPD-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

 

Wat is COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. COPD is een verzamelnaam voor chronische, niet-omkeerbare longaandoeningen. Wie COPD heeft, komt vaak adem tekort. Er zijn talloze ontstekingen in de longen en de longblaasjes kunnen langzaam vergaan. Dat levert vervelende klachten op.

 

Bekende uitingsvormen van COPD zijn longemfyseem en chronische bronchitis. COPD komt vaker voor bij oudere mensen en bij mensen die veel aan slechte lucht of rook blootgesteld zijn geweest. Gezien de veranderingen in onze bevolking is in de toekomst een groeiende groep COPD-patiënten te verwachten.

 

Meerwaarde voor de patiënt

Patiënten in ons zorgprogramma voor COPD:

  • Hebben meetbaar een hogere mate van welbevinden.
  • Zijn zich meer bewust en maken beter gebruik van hun mogelijkheden (respectievelijk kunnen beter met hun beperkingen omgaan).
  • Worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.
  • Gaan meetbaar minder snel achteruit en/of hebben minder last van terugval.

 

Niet alle mensen met COPD zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met COPD opsporen.

 

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor COPD vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, apotheek, fysiotherapie, diëtist, gespecialiseerde verpleegkundigen en longarts.

 

Het zorgprogramma voor mensen met COPD vergroot de kwaliteit van zorg. Door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvoor beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname in bewegingsprogramma’s.

 

Meer weten over COPD?

Kijk voor meer informatie over COPD op de site van het Longfonds (voorheen Astmafonds): www.longfonds.nl

 

 

Copyright © 2017 Stichting Boog