Locatie nieuws

Griepprik 2017

Ook dit jaar wordt weer  de griepprik gegeven aan de patiënten die hiervoor speciaal een oproep zullen ontvangen. De datum dit jaar is zaterdag 28 oktober. De locatie is het Ontmoetingscentrum Zuiderkroon!   Neem uw oproepbrief mee naar de priklocatie. Wij hebben de streepjescode die erop staat nodig voor onze administratie.

Tijdelijke inschrijfstop

Helaas kunnen wij momenteel door de grote groei van het aantal patiënten en het vertrek van mw. Mermer slechts zeer beperkt nieuwe patiënten inschrijven!   Wij vinden het van groot belang dat de kwaliteit van onze zorg voorrang krijgt!   Voor vragen kunt u contact opnemen met (010) 293.14.04.

Vertrek Mw. Mermer

Mevrouw Mermer is per 1 september gestopt met werken op de Zuiderkroon. Vanaf oktober neemt een nieuwe huisarts, dhr. Karels, de praktijk waar op woensdagen en donderdagen. Op maandagen wordt u voorlopig door de andere huisartsen in ons centrum gezien en door de verpleegkundige die onze huisartsen ondersteunt.   Mevrouw… Lees meer

Zorgprogramma COPD

 

De gezondheidscentra van stichting Boog bieden een zorgprogramma aan voor mensen met COPD. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op COPD-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

 

Wat is COPD

COPD is een chronische longziekte. Chronisch betekent dat het blijvend is. COPD is een verzamelnaam voor chronische, niet-omkeerbare longaandoeningen. Wie COPD heeft, komt vaak adem tekort. Er zijn talloze ontstekingen in de longen en de longblaasjes kunnen langzaam vergaan. Dat levert vervelende klachten op.

 

Bekende uitingsvormen van COPD zijn longemfyseem en chronische bronchitis. COPD komt vaker voor bij oudere mensen en bij mensen die veel aan slechte lucht of rook blootgesteld zijn geweest. Gezien de veranderingen in onze bevolking is in de toekomst een groeiende groep COPD-patiënten te verwachten.

 

Meerwaarde voor de patiënt

Patiënten in ons zorgprogramma voor COPD:

  • Hebben meetbaar een hogere mate van welbevinden.
  • Zijn zich meer bewust en maken beter gebruik van hun mogelijkheden (respectievelijk kunnen beter met hun beperkingen omgaan).
  • Worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.
  • Gaan meetbaar minder snel achteruit en/of hebben minder last van terugval.

 

Niet alle mensen met COPD zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met COPD opsporen.

 

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor COPD vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, apotheek, fysiotherapie, diëtist, gespecialiseerde verpleegkundigen en longarts.

 

Het zorgprogramma voor mensen met COPD vergroot de kwaliteit van zorg. Door een meer systematische controle, maar ook door patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvoor beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname in bewegingsprogramma’s.

 

Meer weten over COPD?

Kijk voor meer informatie over COPD op de site van het Longfonds (voorheen Astmafonds): www.longfonds.nl

 

 

Copyright © 2017 Stichting Boog