Locatie nieuws

Kantoorruimte te huur 20-100 m2

Bent u op zoek naar kantoorruimte? Wij hebben dat! Er is momenteel een flexibel in te richten ruimte vrij, die in 3 delen van circa 20-25 m2  kan worden gesplitst, en multifunctioneel te gebruiken is. Er is beschikking over een eigen keuken en toilet en er kan ook gebruik worden… Lees meer

Fysiotherapie en Zorgverzekering

Hoe zit het nu? Fysiotherapie en Zorgverzekering   Veel mensen zijn aan het einde van het jaar bezig met het regelen van de zorgverzekering van volgend jaar. Door alle wijzigingen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer. Hierom een overzicht van wat u moet weten over de verzekering… Lees meer

Gezond oud worden

Gezond ouder worden? Hoe doe je dat?  Kijk eens voor tips op de volgende poster: poster-neem-de-stap-voor-ouderen Uw huisarts kan u verder op weg helpen, in samenwerking met de apotheek, over uw medicijngebruik. Onze fysiotherapeuten kunnen u helpen met valpreventie, om te voorkomen dat u valt en om te leren hoe… Lees meer

Zorgprogramma Diabetes

 De gezondheidscentra van Stichting Boog bieden een zorgprogramma aan voor mensen met diabetes (suikerziekte). De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op diabeteszorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.  

Wat is diabetes

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie in het lichaam defect is. Dat kan komen door óf het volledig ontbreken van het hormoon insuline (type 1 diabetes), óf door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline (type 2 diabetes; zo’n 90 % van de mensen met diabetes). Type 2 diabetes stond vroeger bekend als ‘ouderdomsdiabetes’, maar tegenwoordig krijgen steeds meer mensen op jongere leeftijd last van deze aandoening. Daarnaast bestaan een aantal vormen die overeenkomsten met type 2 hebben, zoals bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes. Gezien de veranderingen in onze bevolking is in de toekomst een groeiende groep diabetespatiënten te verwachten.  

Meerwaarde voor de patiënt

Het zorgprogramma voor diabetes heeft als doelen:

  • Streefwaarden, of uiterst haalbare waarden voor glucose, lipiden en bloeddruk te bereiken;
  • Complicaties te voorkomen of uit te stellen;
  • Ziekte inzicht, zelfmanagement en therapietrouw te bevorderen;
  • De kwaliteit van leven van de diabetespatiënt te verbeteren.

  Niet alle mensen met diabetes zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met diabetes opsporen. Diabetespatiënten worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking van hun conditie en zelfredzaamheid.  

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor diabetes vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, diëtist, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundigen, optometrist, podotherapeut, apotheek en internist.   Het zorgprogramma voor mensen met diabetes vergroot de kwaliteit van zorg. Door een meer systematische controle, maar ook patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvan beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname in bewegingsprogramma’s.  

Meer weten over Diabetes?

Kijk voor meer informatie op de site van het Diabetesfonds: www.diabetesfonds.nl

diabetesfonds_logo

Ook kan je meer informatie vinden over voeding en diabates op de site van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl  

Copyright © 2017 Stichting Boog